نمونه وکالت نامه طلاق زوج به زوجه

نمونه وکالت نامه طلاق زوج به زوجه | سینا ابراهیمی | نمونه درخواست وکالت در طلاق

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نمونه وکالت نامه طلاق زوج به زوجه ، این فرم به صورت کلی می باشد ، بهتر است قبل از استفاده این وکالت نامه باید وکیل پایه یک مشورت کنید .

مشخصات موکل
نام : نام خانوادگی : نام پدر :
شماره شناسنامه : محل صدور شناسنامه : تاریخ تولد :
شماره ملی : ساکن : تلفن :
مشخصات وکیل
نام : نام خانوادگی : نام پدر :
شماره شناسنامه : محل صدور شناسنامه : تاریخ تولد :
شماره ملی : ساکن : تلفن :
مورد وکالت

مراجعه به هریک از مراجع قضایی و محاکم عمومی و دادگاه های خانواده و دوایر تابعه در هر نقطه از کشور جمهوری اسلامی ایران و عندالاقتضا نیروهای انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه ادرات و دوائر ذی ربط آن سازمان ، دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق و دیگر مراجع صالحه در خصوص مطلقه نمودن موکل از قید زوجیت : .... فرزند :... دارنده شناسنامه شماره : ..... شماره شناسائی ملی : .....تاریخ تولد.. محل صدور شناسنامه :.... به هر قسم طلاق اعم از رجعی یا بائن از نوع خلع ، مبارات با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از پرداخت مهریه ، نفقه ، اجرت المثل ، نحله یا قبول بذل عن مهریه با معادل یا کمتر و یا بیشتر از مهریه  و همچنین نفقه و سایر حقوق مالی و یا هر شرط ضمن العقد و تعیین تکلیف حضانت فرزند / فرزندان خردسال اعم از قبول یا رد سرپرستی ، ملاقات و تعیین نفقه و هم چنین معرفی و انتخاب داور ، مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره با حق توکیل به غیر و انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر یک از وکلای دادگستری با هر یک از وکلای دادگستری با هر شرط و اختیاری که وکیل مذکور صلاح بداند در راستای مطلقه نمودن زوجه موکل ، وکالت در صلح و سازش و مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و ادراه ثبت احوال جهت تعویض واحد شناسنامه و امضای سجلی و تقدیم دادخواست و دفاع و اعتراض به رای صادره و درخواست تجدید نظر و در صورت لزوم اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ، با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی در راستای مطلقه نمودن موکل ، استرداد دعوی با دادخواست و انجام امور وکالت و حصور در هریک از دفاتر رسمی طلاق و اجرای صیغه طلاق شرعی و امضای تمامی اوراق و اسناد و دفاتر مخصوص ثبت طلاق و درج واقعه طلاق در شناسنامه موکل و همچنین انجام سایر تشریفات لازم و قانونی با اختیارات کامل به نحوی که در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور و امضای دوباره موکل نباشد .


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید