اجازه ازدواج مجدد

اجازه ازدواج مجدد | اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه | سینا ابراهیمی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مستلزم وجود و اثبات شرایط و علل آن در دادگاه است. اخذ اجازه ازدواج مجدد تابع رسیدگی، بررسی شرایط و علل توسط دادگاه است. سخت گیری هایی که قانون گذار در این زمینه به جهت از حمایت از کانون خانواده می باشد.


اجازه ازدواج مجدد

اجازه ازدواج
اجازه ازدواج

طبق استناد به حدیث نبوی "الطلاق بید من اخذ بالساق" حق طلاق منحصرا در اختیار زوج می باشد. اما طبق ماده 8 قانون 1351 قانون حمایت از خانواده زن می تواند در صورت ازدواج مجدد همسر خود از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم سازش را نماید. در این مقاله بیشتر به بیان اجازه ازدواج مجدد می پردازیم.
طبق مفاد ذکر شده و شرایط دوازده گانه ضمن عقد نکاح، در صورت اخذ صدور گواهی عدم امکان سازش از سمت زوجه وی می تواند با وکالتی که از جانب زوج به وی اعطا شده با انتخاب نوع طلاق به وکالت مرد خود را مطلقه کند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا زوجه می تواند در صورت ازدواج مجدد غیر دائمی دیگری از سوی همسرش، طبق شروط مندرج در سند نکاحیه خود را مطلقه کند یا این احکام فقط شامل عقد دائم خواهند شد؟
در این باره دو نظر متفاوت وجود دارد.


نظر اول


در ابتدا باید گفت که ازدواج موقت و دائم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند. این تفاوت در ماده 113 و 940 مشخص شده است. طبق ماده 113 قانون مدنی در عقد موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد. در ادامه باید گفت که طبق ماده 940 قانون مدنی زوجینی که در ازدواج موقت هستند از یکدیگر ارث نمی برند. در این صورت زوجه فقط در شرایطی می تواند خود را مطلقه کرده و طلاق بگیرد که زوج ازدواج مجددش از نوع دائم باشد.


نظر دوم


طبق این نظر، شرایط مندرج در عقدنامه نکاحیه فقط از لفظ ازدواج به شکل عام استفاده کرده است. پس محدود کردن این شرط فقط به ازدواج دائم صحیح نخواهد بود.
با مقایسه این دو نظر متفاوت، باید گفت که طبق لفظ استفاده شده ازدواج در سند نکاحیه باید گفت که منظور از آن برقراری رابطه زناشویی بین زوجین است. پس در هر کدام از ازدواج های موقت و دائم که رابطه زناشویی شکل گیرد این شرط برقرار می شود. بنابراین محدود کردن حق زوجه به ازدواج دائم خلاف انصاف قضایی و رویه قضایی موجود در حال حاضر است. در واقع باید گفت که در صورت عدم رضایت همسر اول به ازدواج مجدد همسرش، وی پس از ازدواج مجدد مرد حتی اگر به صورت ازدواج موقت باشد، حق طلاق پیدا کرده و می تواند از این حق خود استفاده کند.


ازدواج مجدد مرد


باید گفت که اگر مردی با داشتن همسر به ازدواج مجدد روی آورد طبق شرایطی که در زیر مطرح می شود عملش خلاف قانون نخواهد بود.
مرد از دادگاه به دلایلی مانند نشوز، عدم تمکین، اعلام رضایت همسر اول و یا سوء رفتار از سمت زوجه به زوج اجازه ازدواج مجدد را داده باشد. در واقع زن زمانی می تواند با استفاده از ازدواج مجدد همسر خود، طلاق بگیرد که خود عامل و بوجود آورنده ی دلایل ازدواج دوم نباشد.


شرایط قابل قبول در دادگاه

شرایط قابل قبول برای دادگاه
شرایط قابل قبول برای دادگاه


طبق ماده 16 مصوب 1353 در قانون حمایت خانواده، مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با دلایل زیر:


1- عدم تمکین زن از شوهر
2- رضایت همسر اول
3- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
4- محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8
5- ترک زن از زندگی خانوادگی
6- ابتلاء زن به جنون، امراض صعب العلاج ( بندهای 5 و 6 ماده 8 )
7- غایب یا مفقودالاثر شدن زن طبق بند 14 ماده 8
8- ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8


نمونه دادخواست اجازه ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین


در زیر نمونه ای از دادخواست اجازه ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین آورده شده است.

با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره ……. مورخ …. دفترخانه شماره …….. شهرستان …… با خوانده عقد ازدواج دایم منعقدکرده ایم . حاصل زندگی مشترک در طول مدت …….. تعداد …. فرزند پسر/دختر /بدون فرزند می باشد. خوانده به مدت …. ماه/سال، بدون دلیل موجه قانونی و شرعی و بدون اجازه اینجانب منزل مشترک را ترک کرده اند. اینجانب علاوه بر مراجعات مکرر، اظهارنامه ای نیز به شماره ……. تاریخ ….. برای ایشان ارسال نمودم که حاضر به تمیکن نشدند. ایشان نهایتاً به موجب دادنامه شماره …….. تاریخ ….. محکوم به تمکین شدند اما همچنان حاضر به تمکین و انجام وظایف قانونی و شرعی خود نسبت به اینجانب نمی باشند. با شرایط ایجاد شده بنده دچار عسر و حرج شده و ادامه این وضعیت برایم غیرقابل تحمل شده است. لذا با توجه به شرح خواسته و به استناد بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی را استدعا دارم.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید