اثبات زوجیت

اثبات زوجیت | ادعای زوجیت | سینا ابراهیمی | اثبات زوجیت در ازدواج موقت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در برخی از موارد دیده می شود که بین زوجین این دعوا شکل می گیرد و رابطه زوجیت توسط دیگری نفی می شود. در این نوشته به بیان اثبات زوجیت و راه های آن می پردازیم.

اثبات زوجیت

اثبات زوجیت
اثبات زوجیت

یکی از دعاوی قابل طرح در محاکم اثبات زوجیت است. این دعوا در جایی معمولا مطرح می گردد که رابطه زوجیت دائمی قبلا به ثبت نرسیده و یا در ازدواج موقت در موارد الزامی مانند باردار شدن زوجه ثبت نشده باشد. این دعوای زوجیت بوده و توسط یکی از زوجین علیه دیگری طرح می گردد و شخص باید بتواند ادعای خود را ثابت کند. زن یا مرد مدعی رابطه زوجیت باید بتواند ادعای خود را به یکی از روش های زیر به اثبات برساند.

ادله اثبات رابطه روجیت


1- اقرار


در قانون ما اقرار مهمترین دلیل اثبات رابطه زوجیت است و می تواند محکم ترین دلیل به حساب آید. اگر اقرار منطبق با شرایط ذکر شده در قانون و آئین دادرسی مدنی باشد، حکم دادگاه قابل تجدید نظر یا فرجام خواهی نخواهد بود.

2- سند کتبی


ممکن است زوجین پس از رابطه زناشویی به تنظیم سند کتبی عادی یا رسمی مبادرت کنند. اگر سند مزبور مورد ادعای جعل قرار نگیرد می تواند مهم ترین دلیل اثبات رابطه زوجیت باشد.
باید گفت که برای ثبت ازدواج طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامی الزام قانونی وجود دارد ولی این الزامات فقط جنبه کیفری داشته و ضمانت اجرایی مدنی ندارد. اگرچه باید به این موضوع توجه کرد که مشکل اثبات رابطه زوجیت در ازدواج دائم به دلیل ثبت در دفترخانه نسبت به ازدواج موقت کمتر است. در ازدواج موقت که ثبت الزامی نبوده، و همین موضوع منجر به مشکل شدن اثبات رابطه زوجیت می گردد. البته الزامی نبودن ثبت ازدواج موقت شخص را مستوجب مجازات کیفری نمی کند و اگر یکی از طرفین در این ازدواج متضرر شود می تواند با مراجعه به دادگاه الزام طرف مقابل را به ثبت واقعه ازدواج موقت از دادگاه بخواهد. اما اگر برای اثبات رابطه زوجیت سند عادی تنظیم شده باشد و این سند مورد ادعای تردید، جعل یا انکار قرار نگیرد می تواند رابطه زوجیت را به اثبات برساند.

ج- شهادت شهود


در فقه اسلام یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوی شهادت شهود است. اگر به هنگام طرح دعوی شهودی که در زمان جاری شدن عقد ازدواج حاضر شده بودند حضور یابند و شهادت یابند می توانند رابطه زوجیت را به اثبات برسانند.


د-سوگند


ضعیف ترین دلیل در بین ادله اثباتی سوگند خوردن است که پذیرش آن دارای شرایط خاصی است که از بحث آن خارج از موضوع است.

انکار رابطه ی زوجیت و ضمانت اجرای آن


اگر کسی به هر دلیلی در دادگاه رابطه ی زوجیت را منکر شود و پس از آن رابطه زوجیت اثبات شود منکر رابطه زوجیت به حبس تعزیری درجه 6 (حبس بیش از 6ماه تا 2 سال ) و یا جزای نقدی درجه ی 6 (جزای نقدی بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال ) محکوم خواهد شد. قانون گذار حتی این حکم را در مورد قائم مقام قانونی مانند وراث و اشخاصی که با علم به وجود رابطه زوجیت آن را در دادگاه خانواده انکار کنند نیز جاری می کند. اگرچه کسانی که نیز به صورت واهی و باطل مدعی رابطه زوجیت با دیگری باشند نیز در قانون مجازات خواهند شد.


راهکارهای پیشگیری از انکار زوجیت

انکار زوجیت

• سعی کنید که عقد نکاح را در یکی از دفاتر رسمی ازدواج ثبت کنید. باید بدانید که ثبت وقوع ازدواج از وظایف زوج بوده و اگر مرد پس از گذشت یک ماه از وقوع عقد دائم از ثبت آن در دفاتر رسمی خودداری کند به جبس تعزیری درجه 7 یعنی 91 روز تا 6 ماه حبس، یا جزای نقدی درجه 5 یعنی 80 تا 180 میلیون ریال محکوم خواهد شد.
• درصورت عدم دسترسی به دفاتر اسناد رسمی و یا وقوع موارد اضطراری و استثنایی به شرطی که عقد به صورت شرعی محقق گردد باید طی صورت جلسه ای مراتب مندرج گردیده و عاقد و شهود آن را امضا کنند.
• یکی از دلایل اثبات زوجیت شهادت شهود است بنابراین حتی المقدور سعی شود که شرایط ایجاب و قبول، میزان مهریه و باقی مسائل در حضور شهود انجام گیرد. زیرا آن ها می توانند نسبت به وقوع نکاح شهادت دهند.
• در صورتی که هیچ یک از موارد گفته شده انجام نگرفت، اقرار نامه ای از طرف مقابل که می تواند در جایگاه منکر احتمالی قرار گیرد، اخذ شود.


مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوی اثبات زوجیت


هر یک از زوجین که مدعی زوجیت بوده می تواند ضمن تنظیم دادخواستی به دادگاه خانواده مدارک زیر را برای اثبات رابطه زوجیت ارائه کند.
1- تحقیقات محلی
2- سوگند
3- درخواست استعلام
4- به همراه داشتن سند ازدواج (سند عادی اعم از صورت جلسه و یا اقرار خوانده شده به دادگاه )
5- استماع شهادت مطلعین و شهود
6- درخواست جلب نظر کارشناس

اگر شما هم به هر دلیلی در پی اثبات رابطه زوجیت خود هستید و بهمشاوره نیاز دارید می توانید با ما تماس بگیرید.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید