طلاق از جمله امور فقهی و قانونی در رابطه با خانواده است که مطرح می شود. خانواده مهم ترین بنیان موجود در تمام جوامع است. عوامل و شرایطی هستند که به این بنیان مقدس آسیب می رسانند و گاهی موجب از هم پاشیدن آن می شوند. طلاق پایانی بر زندگی مشترک زن و مرد است. طلاق در فقه و حقوق اسلامی ‌دارای مفاهیم ، شرایط ، و اقسام خاصی است. طلاق در قانون مدنی ایران دو نوع است. نوع اول طلاق بائن و نوع دوم طلاق رجعی است. همانطور که از نام طلاق پیداست نباید آن را آسان گرفت. خسارت ها و صدمات مالی و احساسی ناشی از پایان زندگی مشترک می‌تواند برای هر دو طرف و مهم تر فرزندان خانواده ، بسیار بزرگ و چه بسا جبران ناپذیر باشد.  اما اگر طلاق کاملا آگاهانه و درست انجام شود ، در نهایت میتوان شاهد نتایج مثبت و موثر این راه حل شرعی و قانونی هم بود. طلاق درست و آگاهانه  منجر به افزایش اعتماد به نفس و بهبود کیفیت شرایط روحی و عاطفی فرد می شود. از طرف دیگر، هر دو نفر می‌توانند زندگی بهتری را نسبت به قبل پیش گیرند.

طلاق راه حل جامعی است که نمیتوان به طور دقیق دلایل مستحکم و قانون ثابتی را برای اجرای حکم طلاق مطرح کرد با این حال مهم ترین و بیشترین دلایل طلاق را در ذیل نام برده ایم :

  • همسر شما اعتیاد دارد
  • سو استفاده فیزیکی و کلامیدر زوجین
  • یکی بچه می‌خواهد و دیگری نمی خواهد
  • خیانتِ بدون پشیمانیاز طرف یکی از زوجین
  • از هم دور شدن زوجین

اعتیاد از مهم ترین دلایل طلاق و ترک زندگی مشترک است. اعتیاد به مواد مخدر، قمار و مشروبات الکلی به راحتی و بسیار جدی به بدنه ازدواج آسیب فراوانی می زنند. از سویی دیگر ادامه زندگی با یک فرد معتاد می تواند موجب به خسارات مالی و صدمات عاطفی فراوانی شود و امکان سو استفاده‌ را از طرف مقابل بوجود آورد. رشد و ترتیب فرزندان در فضای خانه‌ای که اعتیاد در یکی از طرفین وجود دارد ،  کاملا مضر بوده و ادامه  تربیت   روح و جسم کودکان را آسیب میزند که در آینده غیر قابل جبران است.

اینجا هیچ نوع خطر فیزیکی شما را تهدید نمی کند، اما سو استفاده‌های کلامی نیز به روح و روان انسان آسیب می‌رساند. زمانی که احترام، عزت نفس و آرامش روانیِ فرد توسط حملات کلامی آسیب ببیند فضا برای او خفقان آور و غیر قابل تحمل می شود. بزرگ شدن فرزندان در چنین محیطی می‌تواند کاملا آسیب زننده باشد.

ممکن است این مسئله سطحی بنظر برسد ولی اگر زن و مرد در زندگی خود افق مشترکی نداشته باشند به سختی می توانند زندگی شادی را در کنار هم بسازند.

مهمترین مسئله آن است که فرد خیانتکار چه رویه‌ای و اقدامی را پس از خیانت در پیش می‌گیرد؟ اگر فرد خیانتکار عمیقا ابراز پشیمانی کرد و مسئولیت آن را به عهده گرفت ، با شخص سوم قطع رابطه کرد و درصدد تعمیر رابطه خود با همسرش برآمد میتوان مصالحه کرد و در غیر این صورت اگر این اتفاقات صورت نگرفت ، سپس فرد می‌تواند به طلاق فکر کند.

باید بدانیم شخصیت افراد در گذر زمان تغییر می‌کند و اگر در قالب شخصیتی مستحکمی قرار نگرفته باشیم ، احتمال تغییر دو چندان می‌شود. گاهی اوقات پیش می‌آید که آثار ازدواج  به تدریج و البته با آهستگی در طول سال‌ها کمرنگ شده تا کاملا محو شود. به عبارت بهتر کار به جایی می‌رسد که بازگشت عملا غیرممکن است و طرف میبیند که دیگر همدیگر را نمی شناسند. این اتفاق خصوصا در بین افرادی رخ می‌دهد که رد سنین خیلی پایین ازدواج کرده‌اند و اصلا خوشایند نیست.