طلاق رجعی

طلاق رجعی طلاقی است که مرد میتواند در مدت عده به زن رجوع کند. در طلاق رجعی اگر مرد رجوع کند زن باید در مدت عده از شوهرش تبعیت کرده و وظایف خود را به جا آورد  چرا که زنی که طلاق رجعی داده شده است در حکم همسر شرعی  است تا زمانی که عدّه اش تمام شود . در صورت رجوع  مرد نفقه زن بر مرد واجب است اگر ناشزه نباشد و کفن و فطره زن نیز بر عهده شوهر است.  در صورت مرگ هر کدام از زوج و زوجه در طلاق رجعی ، دیگری از او ارث می برد و مرد نمی تواند در دوران عدّه زن با خواهرش ازدواج کند.

رجوع در طلاق رجعی چیست و چگونه رجوع واقع می شود ؟

منظور از حق رجوع در طلاق رجعی آن است که مرد می‌­تواند در مدت عده بدون نیاز به عقد مجدد با هر لفظ یا عملی به همسر خود بفهماند که او را مجددا به همسری خود پذیرفته ­است مشروط بر آنکه قصد رجوع داشته­ باشد. در واقع از منظر قانون شرط اساسی در برقراری مجدد رابطه‌ی زناشویی  را قصد رجوع قرار­داده تا امکان سوءِ­استفاده از زن مطلقه را از بین ­ببرد.

قصد­ رجوع آن است که مرد اراده‌ی واقعی برای از سر­گیری رابطه‌ی زناشویی و تشکیل مجدد خانواده‌ی خود را داشته باشد و بخواهد مجددا با همسر مطلقه‌ی خود زندگی ­کند. پس اگر مرد قصد رجوع نداشته باشد حتی اگر عملی انجام­ بدهد که نشاندهنده ی رجوع باشد (مثل لمس کردن دست همسر خود یا بغل کردن وی) قانونا و بنابر نظر اکثر فقها رجوع واقع نشده ­است.

علت اینکه در مدت عده‌ی طلاق رجعی ، رجوع نیازمند عقد جدید نیست آن است که زن مطلقه‌ی رجعیه [در طلاق رجعی به زن مطلقه ، مطلقه‌ی رجعیه گفته می‌شود] در در حکم زوجه است و تمام آثار زوجیت برپاست تا آنجا که قانون مدنی بیان کرده در عده‌ی طلاق رجعی زن حق نفقه دارد و مرد مکلف است نفقه‌ی زن خود را پرداخت کند و چنانچه از پرداخت نفقه امتناع کند زن قانونا می‌­تواند از او شکایت کند. (ترک انفاق جرم تلقی می‌شود و ۶ ماه تا دو سال حبس تعزیری دارد)

مرد می‌­تواند با قصد رجوع به دو طریق به زن خود رجوع کند:

  1. حرفی بزند و با همسر خود مصالحه کند مثل گفتن جمله‌ی دوستت دارم.
  2. فعلی انجام­ بدهد که نشان از بازگشت به زندگی باشد ، مثل آنکه دست همسر خود را بگیرد یا روسری او را از سر در­آورد.

 

 

طلاق توافقی

آمار نشان می‌دهد چیزی بیش از 30 تا 40 درصد طلاق‌ها، طلاق توافقی است. دلیل این امر را می‌توان از سویی در تمایل زوجین بر دوری از دعوا، جنجال، برخوردها، عكس‏‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در دادگاه‌ها دانست.