وکالت طلاق توافقی

وکالت طلاق توافقی | وکیل طلاق توافقی | قانون جدید طلاق | سینا ابراهیمی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در جامعه امروزی همه می دانند که قانون حق طلاق را به مرد داده است. اما گاهی این اتفاق رخ می دهد که زوج به زوجه خود وکالت حق طلاق می دهد. به این صورت که زوجین یا فقط زوج به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده و به زوجه و یا هر شخص دیگری که تمایل داشته باشد حق طلاق محضری یا همان وکالت در طلاق را می دهد.

وکالت طلاق توافقی

وکالت طلاق توافقی
وکالت طلاق توافقی

چنانچه زوجین در مورد مسائل مالی و غیر مالی به توافق رسیده باشند یا در موارد دیگری که زن از همسر خود وکالت نامه ای گرفته تا چناچه زمانی تصمیم به جدایی گرفت بتواند از آن استفاده کند. این وکالتنامه ها در دفتر اسناد رسمی تنظیم گشته و شروط نوشته شده در آن از سوی سر دفتر که فردی بی طرف است تنظیم می گردد. به یاد داشته باشید که قبل از تنظیم آن را مطالعه و پس از توافق در مورد بند و شروط آن را امضا کنید.
در این نوع از وکالتنامه ها زوج باید توجه کند که همسرش با استفاده از وکالتنامه ای که در دست دارد می تواند اقدام به طلاق نماید. نکته مهم این است که وی حق دارد با اخذ مهریه و یا بذل قسمتی از آن خود را مطلقه کند و زوج پس از طلاق باید مهریه توافق شده در وکالت نامه را بپردازد. باید توجه کرد که در وکالتنامه باید توافقات صریحا اعلام شوند. این توافقات شامل مسائلی مهریه ، نفقه، جهیزیه، اجرت المثل دوران زناشویی، حضانت فرزندان و حق ملاقات آن ها می شود.

دقت در تنظیم وکالتنامه
تنظیم وکالتنامه
تنظیم وکالتنامه

زوج در هنگام تنظیم وکالتنامه باید دقت کند. ممکن است در وکالت نامه قید شده باشد که زوجه حق دارد با بذل کمتر از مهریه خود را مطلقه کند. در این صورت زوجه می تواند با بذل یک سکه طلاق را جاری سازد. نکته مهم در طلاق توافقی رعایت مسائل و شرایط زندگی هر دو طرف خواهد بود. اگر مبنا بر طلاق توافقی باشد و مرد درگیر مسائل حقوقی و مالی پس از آن شود قطعا توافق لفظ صحیحی برای این طلاق نیست.
زوجه نیز باید دقت کند که داشتن این وکالتنامه به معنای وقوع طلاق نخواهد بود. زوجه پس از دریافت این وکالت نامه باید به همراه وکیل دادگستری به دادگاه مراجعه کند. دادگاه باید گواهی عدم امکان سازش را صادر کند. پس از صادر شدن این گواهی امکان اجرای طلاق ممکن می شود. زوجه باید هزینه های وکیل و اجرای طلاق توافقی را نیز در نظر بگیرد.
اعتبار این وکالتنامه نیز مانند اسناد عمومی بوده و اصالتا قابل عزل می باشد و با عزل وکیل یا حجر و فوت او وکالت نامه فسخ می گردد. برای اینکه زوج بعد از تفویض اختیار نتواند مانع استفاده زوجه از آن شود، آن را بلاعزل منعقد می سازند. متن وکالتنامه متذکر می شود که موکل حق عزل وکیل را تا انجام موضوع وکالت ندارد.

نکاتی در خصوص رای

رای دادگاه
رای دادگاه


سه مطلب زیر باید حتما در رای دادگاه و علی الخصوص طلاق توافقی قید شوند.

۱. احراز رابطه زوجیت: در مرحله اول باید معلوم شود که ازدواجی صورت گرفته است یا خیر؟ پس از مشخص شدن این موضوع نوبت به طلاق می رسد. در واقع رسیدگی به دعوای طلاق و و قوع طلاق فرع بر احراز رابطه زوجیت بین طرفین عقد ازدواج است که در رای مرقوم اشاره ای به رابطه زوجیت و مستند احراز آن نشده است.  

۲. اقدامات دادگاه برای حصول سازش: در دعوای طلاق دادگاه طبق مفاد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مکلف هستند که برای حل و فصل اختلاف بین زوجین اقدامات لازم را انجام دهند از این رو در رای دادگاه عبارت " سعی دادگاه در خصوص سازش بین زوجین منتج به نتیجه نشده و ..." ملاحظه نمی شود.

۳. نتیجه اقدامات مطرح نمی شود.

تشریفات طلاق در قانون جدید


باید گفت که قانون حمایت خانواده بسیاری از مقررات گذشته در خصوص ازدواج و طلاق را نسخ کرده است. در قانون جدید حمایت خانواده در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع داده و طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت منصرف نشدن متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موارد توافق برای اتخاذ تصمیم نهایی را به دادگاه منعکس می‌کند.

در صورتی که طلاق توافقی به درخواست زوجه باشد، دادگاه مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند. اگر طلاق توافقی به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می نماید. در تمامی موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر می کند. اگر نظر داوران را نپذیرد باید با ذکر دلیل آن را رد کند.

مهلت اعتبار حکم طلاق


مدت اعتبار حکم طلاق 6 ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا اتمام مهلت فرجام‌خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه تسلیم شود، در صورت حاضر نشدن زوج در دفترخانه به مدت یک هفته از ابلاغ مراتب، سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نیافتن و اعلام نشدن عذر از سوی زوج یا امتناع او از اجرای طلاق، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌شود. دادگاه صادرکننده حکم طلاق در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق باید امتناع زوج را صراحتا اعلام کند. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر برای اجرای طلاق به زوجین داده می شود.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش


مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. در صورت تسلیم نشدن گواهی در مدت مذکور، ارائه نشدن مدارک لازم یا حاضر نشدن طرفین در دفترخانه باعث ساقط شدن اعتبار گواهی عدم امکان سازش و تمام توافقاتی که بر مبنای آن گواهی صادر شده است ملغی می گردد.

اگر زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند و زوجه در مهلت مقرر یک هفته ای در دفترخانه حاضر نشود، ابتدا به روجین برای حضور و اجرای صیغه طلاق اخطار داده می شود. در صورت حضور نیافتن مجدد زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت در دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد.

 

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید