حضانت فرزندان در طلاق توافقی

بر طبق قوانین طلاق  حضانت فرزندان تا سن 7 سالگی چه دختر و چه پسر با مادر است و پس از آن بر عهده پدر بوده و نفقه فرزندان در این مدت هم بر عهده پدر است مگر اینکه پدر یا مادر صلاحیت نگهداری فرزندان را نداشته باشند که  در آن صورت دادگاه مصلحت فرزندان را برای حضانت ملاک قرار می دهد.

اما در طلاق توافقی دادگاه ها به این موضوع با توجه به توافق زوجین ورود پیدا نمی کنند و آن ها می توانند به سادگی و با تفاهم حضانت را مشخص کنند. در طلاق توافقی مرد و زن می توانند به صورت های مختلف توافق کنند که حضانت فرزندان بر عهده چ کسی باشد مثلا فرزند دختر نزد مادر و پسر نزد پدر باشد یا دختر تا سن 10 سالگی و پسر تا 12 سالگی نزد مادر باشد. در هر صورت نفقه فرزندان بر عهده پدر بوده مگر اینکه در خصوص نفقه فرزندان هم به نحو دیگری با یکدیگر به توافق برسند. توجه داشته باشید توافق زوجین مبنی بر این که حضانت بر عهده چه کسی باشد به این معنا نیست که دیگر هیچ وقت نمی توان حضانت را باز پس گرفت. بعد از طلاق اگر به هر دلیل قانونی و موجه طرف دیگر که حضانت بر عهده او قرار نگرفته ، ثابت کند که سلامت جسمانی ، روحی و تربیتی فرزند در خطر است و طرف مقابل صلاحیت نگهداری فرزند را ندارد می تواند از دادگاه تقاضای سلب حضانت کند.

ملاقات فرزندان در طلاق توافقی

ملاقات فرزندان حقی است که هم متعلق به مرد و هم زن می باشد و مسئله ای است که هیچ یک از طرفین نمی توانند مانع ملاقات طرف دیگر شوند بنابراین در طلاق توافقی طرفین می توانند پس از تعیین تکلیف حضانت فرزندان نسبت به نحوه ملاقات فرزندان خود نیز توافق کنند.

در پایان یاد آور می شود که گواهی عدم سازش که توسط دادگاه ها صادر می گردد به مدت 3 ماه اعتبار داشته و ظرف 3 ماه می بایستی جهت انجام مراحل طلاق به دفاتر رسمی طلاق ارائه شود و چنانچه 1 روز از 3 ماه گذشته باشد باطل شده و دفاتر رسمی طلاق هیچ اقدامی روی آن انجام نخواهند داد.