وکلای پایه 2 فقط حق شرکت در محاکمه های کیفری که به جرم‌های تعزیری مستوجب حبس کمتراز ۱۰ سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تامینی منتج می‌شود را دارند و در محاکم حقوقی نیز چنانچه بازخواسته کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال باشد و یا خواسته غیر مالی مگر در دعاوی مربوط به اختلافات در اصل نکاح ، اصل طلاق ، اثبات و نفی نسب باش  ، می‌توانند از حقوق موکل خود دفاع کنند اما وکیل پایه یک حق شرکت در تمامی محاکم اعم از حقوقی و کیفری و.. را دارند.

وکیل پایه یک

وکلایی که از کانون وکلای دادگستری پروانه اخذ می‌کنند بدواً به ‌صورت ۲ سال کار آموزی دوره را طی می‌کنند  و می‌توانند زیر نظر وکیل سپرستشان نسبت به دفاع از حقوق موکل اقدام کنند و پس از طی 2 سال و تأیید صلاحیت علمی و گزینش‌های مربوطه موفق به اخذ پروانه وکالت پایه یک دادگستری بشوند. لذا موکلانی که حق انتخاب وکیل را دارند لازم است اطلاع کامل از پایه وکیل خود داشته باشند و توجه کنند که آیا کارآموز وکالت یا وکیل ، وکیل پایه دوم یا وکیل پایه یک است و بعد از آن به وی وکالت بدهند. توجه به پایه وکیل خصوصا وکیل پایه یک دادگستری بودن از همان ابتدا یکی از مهم‌ترین عوامل در انتخاب وکیل باشد. در بعضی موارد اشخاصی که نیاز به وکیل پایه یک دارند بدون تشخیص این امر اقدام به انتخاب وکیل می‌کنند  و بعد از بروز مشکل متوجه می‌شوند که وکیل انتخابی آن‌ها کارآموز پایه 2 می باشد و در صلاحیت دفاع از حقوق وی نمی‌تواند اقدام لازم را انجام دهد. بنابراین موکلان باید با توجه به موضوع و مشکلات خود ، برای انتخاب وکیل اصلح دقت نظر کافی و توجه کافی کنند.